top of page

O MNĚ

Jsem psycholožka, KBT (kognitivně-behaviorální) psychoterapeutka a supervizorka. Ráda pracuji v terapii verbálním i neverbálním způsobem (imaginace, relaxační techniky, zážitkové metody, behaviorální experimenty, někdy si i něco nakreslíme). Mám výcviky i v jiných metodách (arteterapie, koučování) a ráda si z nich beru to, co funguje pro konkrétního klienta. 

Stále se vzdělávám a myslím, že toto má většina psychologů jako životní "styl". V posledních letech mě baví se dovídat více o práci s páry. Mým snem do budoucna je mít možnost proniknout do skupinové terapie.

Lucie profi.jpg

Proč KBT?

Na kognitivně-behaviorální terapii se mi líbí, že má široké uplatnění, je v souladu s mým způsobem přemýšlení (a je tedy přirozené, že nemusí vyhovovat všem), neustále se vyvíjí a vnímám ho jako směr integrativní a živý. 

Původně byla vyvinuta jako přístup pro léčení fobií a úzkostí, buď čistě prací s myšlenkami, nebo chováním. Postupně se vyvinula a rozšířila také pro práci s tělem a emocemi, ráda pracuje s technikami mindfullness a na emoce se zaměřuje metodou schematerapie.

Co můžete čekat?

Na začátku terapie si určíme terapeutické cíle. Během terapie hodně mluvíme, snažíme se porozumět vašemu chování, myšlení, emocím nebo tělesným příznakům, můžeme nacvičovat náročné situace, pomocí imaginací se propojujeme s vaším vnitřním prožíváním, relaxace slouží k uvolnění úzkosti, a mnohé další. Často si z terapie domů odnesete "domácí úkol", který má pomoci rozvinout, prozkoumat nebo vyzkoušet téma, na kterém zrovna pracujeme. To vše dává dohromady ucelený systém, jak pracovat sami se sebou a na konci terapie byste měli být schopni "být svým vlastním terapeutem" a zvládnout samostatně a kvalitně žít svůj vlastní život.

bottom of page