top of page

2021 - 2023

ODYSSEA MEZINÁRODNÍ INSTITUT KBT

KBT Supervize

Tříletý navazující výcvik k prohloubení mé KBT praxe jak směrem do individuální terapie s klienty, tak k poskytování supervize pro další terapeuty.

2015 - 2020

ODYSSEA MEZINÁRODNÍ INSTITUT KBT

KBT Psychoterapie

Výcvik u Prof. MUDr. Jána Praška a MUDr. Petra Možného byla ohromně cenná zkušenost a výrazně přispěla k mé práci s klienty jak do hloubky, tak do zaměření. Jejich laskavý, zvídavý a profesionální přístup se do nás, jejich žáků, nesmazatelně otiskl. Se stejným přístupem, zápalem a celoživotní touhou se vzdělávat nyní i já pracuji se svými klienty.

2007 - 2013

UNIVERZITA KARLOVA

Mgr., Jednooborová psychologie

Během studia jsem se zaměřovala na neuro- a klinickou psychologii a psychoterapeutické přístupy.

Další kurzy

2011 - 2013

CULTIO 

Arteterapie a Artefiletika

Dvouletý arteterapeutický kurz u Marijany Štefančíkové mě naučil pracovat mnoha neverbálními technikami, metaforami, imaginacemi a dívat se na klienty i sebe sama zcela jiným, komplexnějším pohledem.

2013

COACHING WORLD

Holistic coaching

Tento roční kurz s integrovanými technikami z různých směrů mi dal výborný základ k práci s klienty - sókratovský dialog, kladení otázek, nesoudit, aktivně naslouchat, i různé techniky, se kterými ráda pracuji dodnes.

bottom of page